În spatele fiecărei companii sunt oameni de ale căror decizii depinde performanța și evoluția companiei dar și destinele tuturor angajaților. De aceea, ne străduim întotdeauna să oferim cele mai bune soluții tehnologice care să transforme provocările clienților noștri în oportunități de dezvoltare.

+50 clienți și sute de proiecte finalizate în cei peste 10 ani de activitate

Ne bucurăm să evoluăm împreună cu clienții noștri și să contribuim la succesul fiecăruia!

Studii de caz

CEC Bank foloseşte roboţi software pentru automatizarea fluxurilor de aprobarea a scrisorilor de garanţie bancară

CEC Bank

Despre client

Cu peste 1.000 de unităţi teritoriale, cca 41,25 miliarde lei active bancare și cotată de Fitch cu rating de emitent BB, CEC este una dintre cele mai reprezentative organizații financiare din România. CEC reprezintă în egală măsură tradiția și modernismul, banca având în ultimii ani un proces accelerat de transformare digitală. Pentru a răspunde cât mai bine cerinţelor clienţilor şi a creşte eficienţa operaţională, CEC implementează un model de afaceri hibrid, care să permită accesarea tuturor serviciilor atât din sucursale, cât şi din mediul online, într-un mod la fel de fluent şi rapid. Pentru aceasta, compania are strategia de digitalizare bine definită, care implică alinierea mai multor tehnologii inovative: cloud, aplicații low-code, roboţi software etc.
În mod curent, CEC derulează multiple proiecte IT pe diverse paliere operaţionale, inclusiv pentru accelerarea proceselor operaţionale şi scurtare a timpului de aprobare a scrisorilor de garanţie bancară. În acest sens, banca a contractat New Business Dimentions pentru o analiză a fluxurilor specifice de lucru şi automatizarea acestora cu ajutorul roboţilor software. New Business Dimentions este partener Uipath şi una dintre companiile cu ce mai bună înţelegerea a proceselor de business din domeniul financiar bancar.

Utilizarea roboților software în cadrul CEC

Emiterea si aprobarea scrisorilor de garanție bancară este un proces obligatoriu şi repetitiv, devenind astfel foarte pretabil pentru automatizare. În cadrul acestui proiect, CEC şi-a propus din start să elimine procesarea manuală primară a datelor, să reducă la maxim utilizarea hârtiei şi să atingă un interval de timp de cca. 30 de minute pentru derularea operaţiunile specifice.
”Cloud-ul şi roboţii software sunt doi dintre pilonii pe care CEC îşi construieşte strategia de digitalizare şi modernizare. Ne ajută atât să creştem eficienţa internă cât şi să aducem inovaţie prin tehnologie în relaţiile cu beneficiarii. Colaborarea cu NBD a fost impecabilă, suportul lor pentru finalizarea acestui proiect fiind esenţială datorită noutăţii tehnologiei RPA. Un aspect important a fost şi bună înţelegere a proceselor de business specifice domeniului bancar pe care echipa NBD a arătat-o de fiecare dată, ” afirmă Adina Călin, Director produse şi servicii bancare, CEC Bank.
New Business Dimensions a început proiectul cu o analiză a fluxurilor de lucru și a sarcinilor repetitive pentru identificarea potenţialului real de automatizare și propunerea unor măsuri de optimizare. Totodată, au fost mapate sursele de date necesare pentru derularea proceselor specifice și au fost definite procedurile şi algoritmii de lucru pentru roboţi. Proiectul a fost derulat pe tehnologie RPA Uipath, instalarea, configurarea și antrenarea roboţilor fiind realizată exclusiv de echipa New Business Dimentions.
Roboţii software au automatizat procesul de verificare preliminară a datelor pentru eliberarea scrisorilor de garanţie. Aceştia interoghează diverse surse de date, interne (aplicaţiile operaţionale specifice) şi externe (Anaf, Birou de Credit, Regcom,...) replicând actiunile manuale pe care le făceau anterior angajaţii băncii. Angajaţii îşi concentrează acum atenţia pe interpretarea rezultatelor, fără să piardă timp cu procesarea brută a datelor. Complementar, prin integrarea cu sistemul de document management, robotul software gestionează şi arhivarea acestor documente pe termen lung, pe baza metadatelor asociate. După trecerea proictului în producţie, NBD a derulat mai multe acţiuni de optimizare şi paralelizare a diverselor taskuri la nivelul tehnologiei RPA şi a infrastructurii IT pe care aceasta rulează pentru îmbunătăţirea timpului de procesare.
”Anterior, colegii mei culegeau manual datele necesare şi le încărcau într-un fişier excel pentru a le putea analiza. Acest proces cerea timp și meticulozitate pentru evitarea erorilor. Acum robotul lucrează pentru ei, iar datele sunt primite printr-un singur click. Întrega atenţie este concentrată pe interpretarea datelor și interacțiunea cu clientul, ” mai afirmă Adina Călin.

Beneficiile proiectului şi dezvoltările potenţiale

Prin utilizarea roboţilor software, CEC a accelerat semnificativ fluxurile de lucru specifice, timpul necesar eliberării unei scrisori de garanție fiind redus de la ore la minute. Agilitatea şi eficiența internă au crescut, iar clienţii primesc mult mai prompt răspunsuri la solicitări. Beneficiile imediate ale proiectului derulat cu New Business Dimensions sunt:
- Accelerarea procesului de acordare a scrisorilor de garanţie bancară şi reducerea timpului de răspuns
- Reducerea presiunii pe resursele umane prin asistența acordată de roboţii software în obţinerea informaţiilor necesare
- Reducerea riscului de apariţie a erorilor asociate prelucrării manuale a datelor
- Integrarea cu portalul online dedicat clienţilor pentru susţinerea unui program 24/7 de solicitate a scrisorilor de garanţie bancară

Pentru CEC, oportunităţile de utilizare a roboţilor software reprezintă o provocare. Ca planuri de viitor, banca vizează integrarea unor algoritmi de Inteligenţă Artificială în tehnologia RPA, care pe baza unor reguli de business să faca şi analiza datelor pentru calcularea unui scor de calitate. Ar permite atingerea unui nivel superior de automatizare precum şi o deschidere mai mare către relații cu clienții în regim ”self-service”. Totodată, CEC are în vedere și extinderea utilizării roboților software către alte linii și procese de business. în momentul de față, alte patru procese distinte sunt deja acoperite împreună cu NBD prin implementarea altor roboți software.
”Ne-am însuşit o mentalitate de inovatori în procesul de transformare digitală a băncii, iar roboţii software implementaţi cu NBD ne arată că suntem pe drumul cel bun. Suntem 100% convinşi că tehnologia este cea mai bună cale de creştere a eficienței interne, de accelerare a lansării de noi produse şi servicii și de atingere a excelenţii în relaţiiile cu clienţii,” consideră Adina Călin, Director produse şi servicii bancare, CEC Bank.

Data Warehouse în AzureCloud și Sistem de Raportare utilizând PowerBI

Despre client

Cu o istorie care începe în 1991, Cargus este prima companie privată de curierat înființată în România. Astăzi, Cargus este unul dintre principalii jucători de profil, cu o cifră de afaceri de aproximativ 100 de milioane de euro și 5.000 de angajați și colaboratori, dintre care peste 2.000 sunt curieri.
În ultimii doi-trei ani, compania a investit masiv în creșterea amprentei pe piața de curierat, prin deschiderea de noi depozite, modernizarea unităților existente, extinderea rețelei SHIP & GO la nivel național și diversificarea opțiunilor de livrare, digitalizare și inovații, dar și prin dezvoltarea echipei. Pentru toate aceste decizii este însă nevoie de date, care să susțină în egală măsură palierul operațional şi pe cel strategic.
Alături de partenerul tehnologic, New Business Dimensions, Cargus a demarat în 2021 un proiect de construire a unui Data Warehouse (depozit de date) completat cu o soluție modernă de data analytics, care să ofere managerilor companiei acces la rapoarte avansate, în regim self-service.

Provocări de business

Creșterea accelerată, generată de contextul global din ultimii ani, de evoluția comerțului online, dar și de transformarea digitală a companiei a pus o presiune ridicată pe Cargus – nevoia de informații a devenit tot mai mare, având implicații în cerințele de raportare. Sistemele operaționale deja existente generau deja volume mari de date, însă centralizarea, procesarea şi analiza acestora nu era foarte facilă. Datele erau exportate din sistemele operaționale în format Excel, apoi centralizate într-un fișier consolidat, unde prin aplicarea de formule erau transformate în rapoarte tabelare şi grafice. Acest mod de lucru putea genera erori la preluarea datelor primare, discrepanțe între surse, întârzieri în obținerea rapoartelor şi nu oferea acuratețea şi încrederea dorite.
“Cargus a investit semnificativ în digitalizarea și modernizarea sistemelor operaționale, pentru gestiunea activității specifice de curierat (CurierSoft, CurierAPP) și a resurselor organizației (Oracle JD Edwards). Datele generate de aceste sisteme erau însă exportate, consolidate și prelucrate în fișiere Excel, utilizate totodată şi pentru generarea de rapoarte. Pentru a obține însă o perspectivă rapidă, completă și corectă asupra activității, organizația avea nevoie de un sistem modern de raportare și analiză care să consolideze datele din multiple surse şi să ofere o performanță superioară de procesare şi analiză în timp real.”, spune Belgin Bactali, Chief Financial Officer Cargus.
În acest context, compania de curierat a decis trecerea la un sistem modern de raportare, care permite centralizarea datelor din surse multiple, prelucrarea complexă și transformarea rapidă în rapoartele dorite.

Soluția

Cargus a contractat New Business Dimensions, dorind un partener cu expertiză și experiență relevante în soluţii complexe de analiză şi raportare. Totodată, echipa Cargus avea o experienţă pozitivă cu PowerBI și dorea integrarea, în noul sistem, a tehnologiei Azure Cloud Microsoft pentru analiza şi vizualizarea datelor.
“New Business Dimensions ne-a convins atât prin experienţa considerabilă în soluţii de raportare pentru organizaţii din domeniul financiar bancar, cât şi prin statutul de partener Gold Microsoft să punem bazele unei prime colaborări. Era exact combinația de competențe pe care o doream pentru derularea acestui proiect, unul complex atât ca tehnologie, dar mai ales ca impact în business”, adaugă Belgin Bactali.

New Business Dimensions a prezentat un Proof of Concept pe un set de rapoarte manageriale relevante, pentru a demonstra eficiența unei soluții de rapoarte bazată pe un Data Warehouse în cloud și completată cu un instrument de raportare precum PowerBI. Rezultatele au fost peste așteptările partenerilor din Cargus, iar propunerea a fost aprobată spre implementare.
Proiectul a inclus o analiză de business și discuții pentru înțelegerea cerințelor de business şi a seturilor de date dorite a fi prelucrate în raportare, precum şi o analiză tehnică pentru identificarea surselor de date, a relațiilor dintre acestea şi a modului de obținere a acestora.
După identificarea cerințelor de raportare cu seturile de date existente, New Business Dimensions a modelat si dezvoltat componenta de Data Warehouse, conform unei arhitecturi bazate pe servicii cloud (mecanisme şi procese de extracție, unificare, curăţare, dimensionare şi analiză a datelor) şi fizice (conectori, facilităţi de stocare şi arhivare, acces). Ulterior, sistemul permite adăugarea facilă a altor surse de date (sisteme operaționale, servicii web etc).
Soluția implementată de New Business Dimensions pentru Cargus are două componente majore și este bazată integral pe servicii cloud MS Azure:
• Data Warehouse pentru consolidarea datelor din toate sursele existente;
• PowerBI pentru asamblarea datelor în rapoarte şi livrarea acestora către beneficiari, într-un format dinamic, uşor de utilizat;
Pentru generarea rapoartelor, sistemul implementat folosește serviciul Microsoft Power BI. Rapoartele implementate sunt dinamice, intuitive şi cu bun impact vizual, fiind definite atât versiuni standard cât şi specifice rolurilor din organizație. Mai mult, rapoartele permit investigații suplimentare în regim drill-down sau drill-through.
Platforma funcționează 100% în cloud (Microsoft Azure), cu componente solide de infrastructură și securitate prin integrare cu Active Directory, Multi Factor Autentification, drepturi granulare de acces la resurse. Datorită scalabilităţii Microsoft Azure, timpul de procesare este scurt, inclusiv dacă sunt rulate rapoarte ce solicită prelucrarea unor volume mari de date. Complementar, nivelul de disponibilitate şi de securitate este foarte ridicat, fără ca beneficiarul să investească suplimentar în aceste aspecte.

Rezultate

În urma implementării proiectului, Cargus beneficiază de un Data Warehouse unic şi o soluţie de raportare ce oferă o singură perspectivă asupra realității din companie. Data Warehouse-ul consolidează date brute din toate sistemele operaționale existente pentru a livra informații pentru un spectru larg de analize şi rapoarte. Utilizatorii le accesează simplu și rapid prin PowerBI, de pe orice dispozitiv.
„Sistemul dezvoltat de New Business Dimensions oferă predictibilitate atât asupra calităţii datelor, cât şi a timpului în care obținem rapoartele implementate. Efortul echipei de Controlling/Reporting a fost redus substanțial, putând aloca mai mult timp interpretării datelor şi analizelor diverselor scenarii de lucru, ” spune Belgin Bactali.
Care sunt beneficiile Cargus prin implementarea acestui proiect:
• Capacitate avansată de analiză şi interogare a datelor prin funcționalități de drill-down şi drill-through pe rapoartele generate de sistem;
• Creșterea semnificativă a nivelului de încredere în date pentru susținerea oricăror decizii de business;
• Derularea facilă de analize comparative, pentru multipli indicatori economici sau de performanță, pe perioade extinse de timp;
• Eliminarea procesării manuale a datelor şi a erorilor asociate prelucrării datelor în Excel;
• Creșterea vitezei de obținerea a rapoartelor manageriale indiferent de complexitatea acestora;
• Trasabilitatea reală a datelor deoarece sistemul nu suprascrie modificările unei înregistrări şi păstrează intactă structura acestora în timp prin istoricizare
• Posibilitatea adăugării facile a altor surse de date (structurate sau nestructurate) pentru îmbogățirea rapoartele şi analizelor;
• Nivel ridicat de securitate;
• Ușurința sporită pentru construcția unor noi rapoarte;
• Monitorizare continuă a calității datelor;
• Unificarea sursei de raportare din toate sistemele prin componente Data Warehouse.
Cu noul sistem de analiză şi raportare, Cargus are o perspectivă completă asupra activității companiei și corelează în timp real datele operaționale cu cele financiare. Mecanismele de validare sunt solide, iar managementul companiei are încredere că rapoartele primite reflectă realitatea. Urmează următorul pas - dezvoltarea altor module de raportare și analiza financiară, folosind tehnici noi de predicție și inteligență artificială.

Implementare GRAFS Collection la BCR Social-Finance

Despre client

BCR Social-Finance este o instituție financiară ne-bancară (IFN ), parte a grupului BCR, care oferă finanțare pentru antreprenori. Compania este activă pe piață de 12 ani, acționează ca o întreprindere socială şi nu distribuie dividende. Întreg profitul realizat este reinvestit în companie pentru a susține proiectele sociale. În mod curent, BCR Social-Finance are un portofoliu activ de peste 4.500 de clienți, care totalizează credite de peste 160 milioane lei. Serviciile BCR Social-Finance sunt disponibile la nivel național printr-o rețea cu 30 de sucursale și peste 100 de angajați, dintre care 60 implicați direct în relațiile cu clienții.

Provocări de business

În mod curent, BCR Social-Finance derulează mai multe programe strategice dedicate organizaţiilor non-guvernamentale, întreprinderilor sociale şi companiilor mici şi mijlocii. Astfel, în 2021, doar pentru micro-intreprinderi, compania a acordat cca 1400 de credite, cu o valoare de peste 80 de milioane de lei.
Intensificarea activității din ultimii ani a determiant compania să inițieze un proiect de digitalizare a relațiilor cu clienții. Astfel, BCR Social Finance a decis implementarea în 2021 implementarea platformei Graf Collection, dezvoltată de New Business Dimensions, care să permită modernizarea modului de lucru, îmbunătățirea proceselor de business şi a relaţiilor cu clienţii. BCR Social-Finance a selectat compania New Business Dimensions, pe baza experienţei în domeniul serviciilor financiare şi a competențelor în domeniul managementului şi analizei datelor.
„Implementarea platfomei Graf Collection alături de New Business Dimensions a fost generată de extinderea constantă a activitatii BCR Social-Finance din ultimii ani, creşterea echipei şi dorinţa modernizării modului de lucru. Este însă doar o etapă a unui demers extins de digitalizare a serviciilor şi îmbunătăţire a relaţiilor cu clienţii.” Claudia Oprea, Head of Collection Department, BCR Social-Finance.

Soluţia: Automatizarea proceselor de business și digitalizarea relațiilor cu clienții

New Business Dimensions a implementat pentru BCR Social-Finance o soluție modernă de Collection cu acces la date în timp real şi multiple elemente de automatizare. Platforma GRAFS Collection a fost integrată cu aplicatiile de business ale BCR Social-Finance iar procesele şi fluxurile de lucru au fost rafinate pentru a creşte eficienţa utilizatorilor şi a permite o interacţiune rapidă cu clienţii.
„GRAFS Collection este o soluție modernă, atât ca tehnolgoie cât şi ca funcționalități. Pune accent pe automatizare şi colaborare, pentru a reduce la minim intervenţiile manuale asupra datelor şi a permite partajarea facilă a informaţiilor şi task-urilor între utilizatori şi departamente. Este integrată cu sistemul core-business al companiei, iar accesul la date este securizat.” George Lucaci, Project Manager, BCR Social-Finance
Platforma preia automat datele din sistemul core-business al companiei şi le pune la dispoziţia utilizatorilor într-un mod structurat. Astfel, fiecare angajat are acces facil la toate informațiile necesare derulării activității, GRAFS Collection fiind accesibilă de pe orice tip de echipament: desktop, laptop, tableta sau telefon mobil. Pentru supervizori şi decidenţi, platforma generează automat rapoarte care să susțină luarea deciziilor de business.
Accesul la date este securizat în funcţie de rolul în organizaţie şi drepturile specifice alocate. Pentru familiarizarea utilizatorilor cu noua platformă, au fost derulate mai multe sesiuni de training, pe grupe de angajaţi şi a fost creată o librărie cu manuale, proceduri, inforamtii utile etc.
BCR Social-Finance a optat pentru implementarea soluţiei New Business Dimensions în regim on-premises (pe propria infrastructura IT) însă platforma poate fi accesată şi din cloud. Proiectul a fost demarat în luna iunie 2021 şi a intrat în producţie în octombrie, dupa doar 4 luni de implementare, când sistemul anterior o fost închis.
„Proiectul tehnic s-a derulat 100% remote, iar trainingul angajaţilor a fost de asemenea 100% online. Toate etapele au mers fluent şi am avut inclusiv o testare atentă, cu mai multe iteraţii, prin care am integrat în sistem feedback-ul utilizatorilor cheie. Trecerea în producţia a avut loc la data stabilită, cu 80 de utilizatori pregătiţi şi activi pe platformă”. George Lucaci, Project Manager, BCR Social-Finance.

Rezultatele proiectului

Pentru BCR Social-Finance, principalele avantaje aduse de platforma GRAFS Collection constau în creşterea eficienţei activităţii prin automatizarea schimbului de date dintre interfaţa utilizatorului şi sistemul de core-business, centralizarea informaţiilor şi eliminarea proceselor manuale. Astfel, modul de lucru în front-office, calitatea rezoluţiilor aplicate şi eficiența operaţională s-au îmbunătăţit.
„Am obţinut un nivel ridicat de automatizare, atât la preluarea datelor în noua platformă, cât şi la alocarea task-urilor către utilizatori şi generarea rapoartelor de activitate. Mai mult, ne-am atins obiectivul ca toate informaţiile necesare colegilor în relaţiile cu clienţii să fie disponibile centralizat şi să fie permanent actualizate.” Claudia Oprea, Head of Collection Department, BCR Social-Finance.
Beneficii:
• Câștig de timp prin eliminarea procesărilor manuale a datelor
• Diminuarea volumului de documente pe suport hârtie
• Interacțiuni mai eficiente și mai informate cu clienții
• Promptitudine și transparență
• Acces la date centralizate și actualizate
• Suport decizional îmbunătățit

„Am remarcat că, prin utilizarea noii platforme, am crescut numărul de clienţi contactaţi la nivelul unei zile, dar totodată a crescut şi calitatea interacţiunilor. Aceasta se întâmplă deoarece echipa are acces uşor la multe informaţii, iar acum se poate concentra pe înţelegerea problemei clientului şi oferirea celei mai bune soluţii pentru acesta.” Claudia Oprea, Head of Collection Department, BCR Social-Finance.
Prin funcționalitățile oferite, platforma Graf Collection contribuie la digitalizarea proceselro de business ale BCR Social-Finance și la creșterea calității relațiilor cu clienții. Pe baza rezultatelor obținute, BCR Social-Finance și New Business Dimensions au planificat deja extinderea soluției prin adăugarea unor elemente de automatizare a task-urilor, care să aducă o valoare suplimentară investiției.
„Colaborarea cu New Business Dimensions a fost impecabilă, am simţit imediat că au experienţă în mediul financiar şi cunosc procesele specifice. Propunerilor de automatizare au adus o mare valoare adăugată şi reprezintă un câştig real pentru întreg proiectul. ” Claudia Oprea, Head of Collection Department, BCR Social-Finance.

Implementarea raportării SAF-T la OTP Bank

Despre client

Înființată în anul 1992, OTP Bank Group este cea mai mare instituție bancară din Ungaria și a treia din Europa Centrală și de Est. Prezentă în România încă din 2004, OTP Bank oferă servicii financiare complexe pentru persoane fizice și juridice și ocupă poziția 9 în topul băncilor din România.
Pentru derularea activității, OTP Bank utilizează două platforme operaționale majore: sistemul de core banking Absolut pentru managementul informațiilor specifice sectorului bancar și sistemul ERP SAP, pentru gestiunea datelor financiar-contabile. Peste aceste două platforme, banca a dezvoltat un depozit de date (Data Warehouse System) care oferă capacități avansate de integrare, prelucrare, analiză și raportare.
”Facem parte dintre industriile bine reglementate, iar OTP Bank are o strategie clară de consolidare a datelor într-o platformă unitară pentru a avea o singură sursă a adevărului. Cerințele de raportare ne-au determinat să investim într-un data warehouse modern care să permită integrarea și prelucrarea facilă a datelor, precum și generarea rapidă a rapoartelor solicitate de BNR sau de alte organisme de audit,” afirmă Mihai Popescu, Project Coordinator la OTP Bank România.

SAF-T, o raportare inedită și complexă

În 2021, după anunțarea oficială a obligativității raportării în format SAF-T către autoritățile fiscale, OTP Bank a început un proces intern de documentare și analiză a alinierii la această cerință legislativă. Chiar dacă pentru instituțiile financiar-bancare normele de aplicare prevedeau un termen mai lung de pregătire pentru depunerea fișierului standard de control fiscal, banca a acordat o atenție ridicată acestui subiect.
Prima etapă a fost derulată intern de către departamentele implicate în gestionarea raportărilor fiscale deja existente. Au fost analizate informațiile necesare în fișierul XML asociate declarației D496 și corelate cu structurile de date existente în sistemele operaționale ale organizației. Ulterior, a fost implicat și departamentul IT pentru realizarea mapărilor exacte între câmpurile de date și identificarea soluțiilor tehnice pentru extragerea efectivă a datelor.
Complexitatea proiectului și nivelul ridicat de acuratețe cerut de raportarea în forma SAF-T au determinat OTP Bank Romania să apeleze la New Business Dimensions, compania specializată în soluții de raportare pentru domeniul bancar.
„După ce o perioadă am evaluat proiectul SAF-T din perspectiva internă, ne-am dat seama că nivelul de complexitate este prea mare și că avem nevoie de un partener specializat. Am analizat mai multe oferte, dar am optat să lucrăm cu New Business Dimensions pentru că au o experiență relevantă în domeniul raportării în domeniul bancar, dar și pentru că cunoșteam echipa în urma altor colaborări și aveam siguranța că înțeleg ceea ce avem nevoie și au capacitatea să livreze ceea ce ne dorim,” declară Mihai Popescu.

Derularea proiectului

Colaborarea a început cu formarea unei echipe comune de lucru care să combine cunoștințele din zona fiscală și de raportare cu cele tehnice și să respecte o metodologie riguroasă de proiect. Echipa a inclus specialiști în domeniul fiscal, analiști de business, experți în data warehouse, dezvoltatori, coordonați de un manager de proiect dedicat. A fost stabilit un plan de lucru cu întâlniri recurente pentru colectarea de informații, evaluarea mersului proiectului, identificarea și depășirea provocărilor.
New Business Dimensions a mapat și corelat toate câmpurile necesare pentru ca datele exportate în format SAF-T să respecte cerințele, iar fișierul XML asociat să fie corect și validat de platforma ANAF prin DUK Integrator. Aceasta a implicat integrarea unor noi fluxuri de date la nivelul depozitului central, dar și operațiuni de asigurare a calității datelor care implică verificarea și modificarea modului de înregistrare a datelor în sistemele operaționale. Datorită volumului mare de date care necesită prelucrare, NBD s-a asigurat că sistemul oferă performanța tehnică necesară pentru ca obținerea declarației D406 să fie cât mai facilă și într-un timp cât mai scurt.
„Principala provocare a proiectului SAFT a fost una de business, iar aici am văzut valoarea adusă de consultanții NBD. Numeroase câmpuri de date solicitate în declarația D406 nu erau folosite în mod obișnuit de către bancă, iar altele nu erau considerate necesare. NBD ne-a ajutat să dezvoltăm un mod de înregistrare al datelor ,care să fie în concordanță cu cerințele SAF-T și să permită obținerea declarației D406 într-un mod corect și rapid,” consideră Mihai Popescu.

Obiective îndeplinite

După analizarea procedurilor și implementarea soluției tehnice pentru extragerea datelor, echipa de proiect a trecut la etapa de testare. Declarațiile generate au fost verificate prin platforma ANAF, iar erorile au fost analizate minuțios și rezolvate punctual. La începutul lunii mai au fost obținute primele raportări 100% corecte, OTP Bank numărându-se printre primele instituții bancare din România care au depus și validat formularul D406 în format SAF-T. În mod curent, pentru OTP Bank, obținerea declarației 406 în format SAF-T implică procesarea a peste 1.5 milioane de tranzacții și corelarea a peste 320 de indicatori din cele două sisteme operaționale. Timpul mediu de obținere și export al declarației D406 și al fișierului XML asociat este de aproximativ 40 de minute.
„SAFT a fost un proiect inedit, atât prin noutate - cât și prin complexitatea înregistrărilor necesare. Împreună cu NBD, am depășit toate obstacolele și am reușit să obținem o declarație corectă și validă în termenul legal solicitat de autorități. Orice proiect aduce provocări și dificultăți, însă ceea ce contează este capacitatea oamenilor implicați de a ajunge la un numitor comun și de a găsi soluții,” afirmă Mihai Popescu, Project Coordinator la OTP Bank România.
New Business Dimensions a mapat și corelat toate câmpurile necesare pentru ca datele exportate în format SAF-T să respecte cerințele, iar fișierul XML asociat să fie corect și validat de platforma ANAF prin DUK Integrator. Aceasta a implicat integrarea unor noi fluxuri de date la nivelul depozitului central, dar și operațiuni de asigurare a calității datelor care implică verificarea și modificarea modului de înregistrare a datelor în sistemele operaționale. Datorită volumului mare de date care necesită prelucrare, NBD s-a asigurat că sistemul oferă performanța tehnică necesară pentru ca obținerea declarației D406 să fie cât mai facilă și într-un timp cât mai scurt.
„Principala provocare a proiectului SAFT a fost una de business, iar aici am văzut valoarea adusă de consultanții NBD. Numeroase câmpuri de date solicitate în declarația D406 nu erau folosite în mod obișnuit de către bancă, iar altele nu erau considerate necesare. NBD ne-a ajutat să dezvoltăm un mod de înregistrare al datelor ,care să fie în concordanță cu cerințele SAF-T și să permită obținerea declarației D406 într-un mod corect și rapid,” consideră Mihai Popescu.

Referințe

Radu Grațian Ghețea

Chairman of the Board, Libra Internet Bank

Într-o perioadă de profunde modificări la nivel global, în era digitalizării, cu numai 10 ani de activitate fructuasă, NBD demonstrează că are capacitatea de a se adapta rapid la noile cerințe din piața financiar bancară.
Horia Manda

Presedinte CA, Patria Bank

Felicitări NBD pentru atingerea bornei 10 ani de activitate!
La această aniversare, vă doresc ca și în următorii ani să urcați pe multe podiumuri de excelență!
Mara Cristea

Director General Adjunct, OTP Bank Romania

Felicitări pentru cei 10 ani de inovație și progres în segmentul de Business Inteligence!
La mulți ani unui furnizor profesionist și unui partener de încredere!
Cristina Cozar

Project Manager, Orange Romania

Felicitări pentru 10 ani de reușite în business și mult succes în următorii 10!
Florin Prunea

CIO, First Bank

Continuați evoluția la nivelul competenței dobândite!
Belgin Bactali

Chief Financial Officer, Cargus

Soluția dezvoltată de NBD oferă predictibilitate atât asupra calităţii datelor, cât şi a timpului în care obţinem rapoartele implementate. Efortul echipei Cargus care gestiona obținerea rapoartelor a fost redus substanţial, acum putând aloca mai mult timp interpretării datelor şi analizelor diverselor scenarii de lucru.