O nouă cerință de raportare BNR – Instituțiile de credit trebuie să transmită informații referitoare la creditele neperformante cesionate

În luna ianuarie a.c., Banca Națională a României a lansat în dezbatere publică Proiectul de aprobare a normelor metodologice în legătură cu raportarea de către instituțiile de credit a informațiilor referitoare la creditele neperformante cesionate conform Ordonanței de urgență a Guvernului privind administratorii de credite și cumpărătorii de credite și pentru modificarea unor acte normative care asigura transpunerea Directivei (UE) 2021/2167 privind administratorii de credite și cumpărătorii de credite și de modificare a Directivelor 2008/48/CE și 2014/17/UE.

  • Proiectul de ordin se aplică instituțiilor de credit, persoane juridice române și include modelele formularelor de raportare:

– Formular “F 1 – Informații privind cumpărătorii de credite neperformante”, care cuprinde: „F 1.1 – Informații generale privind cumpărătorii de credite neperformante” și „F 1.2 – Informații detaliate privind cumpărătorii de credite neperformante – Membrii organului de conducere/administrativ și persoanele cu dețineri calificate”

– Formular ”F 2 – Informații privind creditele neperformante cesionate la nivel de tranzacție”

  • Formularele de raportare referitoare la informațiile privind cumpărătorii de credite neperformante includ detalii referitoare la cumpărătorii de credite (cod LEI, identitate, adresă, rezidență etc.) și referitoare la reprezentanții cumpărătorilor de credite, acolo unde este cazul.
  • Formularul de raportare a informațiilor referitoare la creditele neperformante cesionate de instituția de credit către cumpărătorii de credite prevede raportarea, pentru fiecare tranzacție, de informații (valoarea totală și valoarea medie a creditelor cesionate, numărul creditelor cesionate, valoarea discount-ului aferent cesiunii, tipul și valoarea garanțiilor etc.), atât la nivel de total credite cesionate, cât și la nivel de portofoliu de credite grupate în funcție de calitatea debitorului (persoană fizică/ persoană juridică) și de moneda de acordare a creditului (lei/ EUR/ alte valute).

Acest proiect de ordin este prevăzut a se aplica începând cu raportarea întocmită pentru data de referință 30.06.2024. Raportarea va avea o frecvență trimestrială, termenul de raportare la Banca Națională a României fiind de 6 săptămâni de la sfârșitul trimestrului pentru care se raportează.

New Business Dimensions*, lider în zona aplicațiilor de BI (i.e. Business Intelligence) și raportare statutară pentru sectorul financiar-bancar, dispune atât de o soluție IT de procesare a raportării integrată în platforma BIND, dar și de o echipă de specialiști dedicată, care oferă servicii de consultanță și implementare a noii raportări.

*Pentru mai multe detalii despre pregătirea noii raportări și prezentarea aplicației care integrează, verifică datele și generează formularele de raportare, echipa NBD vă stă la dispoziție pe adresa office@nbd.ro.

Surse:

https://www.bnr.ro/Proiecte-legislative-2204-Mobile.aspx

https://www.juridice.ro/721543/normele-metodologice-privind-raportarea-de-catre-institutiile-de-credit-a-informatiilor-referitoare-la-creditele-neperformante-cesionate-proiect.html

Enquire now

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.