Îmbunătățirea raportării financiare prin ESEF

Pe măsura digitalizării tot mai accelerate a mediului de afaceri, autoritățile europene de reglementare au introdus noi cerințe pentru a se asigura că informațiile financiare sunt prezentate cu precizie, consecvență și într-un format care poate fi ușor comparat. Astfel a apărut formatul electronic unic european (European Single Electronic Format – ESEF).

ESEF este o nouă cerință pentru emitenţii listaţi pe piaţa reglementată de raportare a situațiilor financiare utilizând formatul Inline XBRL (iXBRL).  iXBRL este un format bazat pe XML care combină beneficiile html și XBRL. Acesta permite utilizatorilor să vizualizeze informațiile financiare ca o pagină HTML convențională, în timp ce datele sunt încorporate în back-end în format XBRL.

Inițiativa ESEF a fost lansată de European Securities and Markets Authority  (ESMA) în 2019 pentru a îmbunătăți transparența și coerența în ceea ce privește raportarea financiară în Europa pentru toate societățile publice listate pe piețele reglementate ale UE.

Raportarea ESEF ajută autoritățile de reglementare să examineze rapoartele într-un mod mai eficient și se asigură că datele sunt prezentate cu precizie și consecvență. Cerința include, de asemenea, utilizarea unei taxonomii standardizate, care reduce probabilitatea apariției unor erori în timpul procesului de etichetare.

Toți emitenţii listaţi pe piaţa reglementată din România, ca țară memebră UE, trebuie să-și prezinte rapoartele financiare anuale în format XHTML cu etichete iXBRL .

Sectorul bancar este una dintre numeroasele industrii cu obligativitate de raportare ESEF. Emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă trebuie să-și întocmească și să prezinte rapoartele financiare anuale în format ESEF. Punerea în aplicare a prezentului regulament se aplică indiferent de dimensiunea și complexitatea acestora.

Odată cu raportarea ESEF, băncile trebuie să își furnizeze informațiile financiare într-un format standardizat. Acest lucru va permite investitorilor și altor părți interesate să compare în mod consecvent performanța financiară la nivelul diferitelor instituții. Formatul va facilita, de asemenea, monitorizarea și supravegherea mai eficientă a activităților băncilor de către autoritățile de reglementare.

Pentru a asigura conformitatea cu noul regulament, băncile trebuie să fie conștiente de normele și orientările ESEF, precum și de instrumentele și tehnologiile necesare pentru a întocmi situații financiare conforme cu ESEF. Procesul de punere în aplicare a raportării ESEF impune băncilor să își evalueze sistemul actual de raportare financiară și să efectueze orice îmbunătățiri sau modificări necesare.

O provocare semnificativă cu care se confruntă băncile în ceea ce privește raportarea ESEF este gestionarea calității datelor. Băncile trebuie să se asigure că toate datele financiare sunt etichetate cu precizie și conforme cu taxonomia pentru a evita erorile și inconsecvențele. Acest lucru necesită un cadru solid de guvernanță a datelor și o forță de muncă instruită pentru a supraveghea acuratețea procesului de etichetare.

În concluzie, Regulamentul privind raportarea ESEF are un impact semnificativ asupra sectorului bancar. Băncile trebuie să fie pregătite să respecte cerințele pentru a se asigura că își pot îndeplini obligațiile de raportare în mod corect și eficient. Procedând astfel, acestea vor îmbunătăți transparența, vor spori implicarea părților interesate și își vor consolida conformitatea cu reglementările.

New Business Dimensions vine în sprijinul clienților săi cu o soluție integrată de conversie iXBRL și de configurare a unui mecanism automat de generare a raportărilor situațiilor financiare în format iXBRL, conform noilor cerințe ASF. De asemenea, echipa noastră, cu o experiență avansată in domeniul raportării statutare, asigură servicii specifice de analiză, dezvoltare și configurare, testare, optimizare, necesare operării, transformării și raportării conform cerințelor ESEF.

Ce ne recomandă?

  • Peste 13 ani de activitate pe piața din România;
  • Lider în zona soluțiilor de raportare către autoritățile de supraveghere ~90% dintre instituțiile din sectorul financiar bancar din Romania folosesc soluțiile NBD;
  • Stabilitate și capacitate financiară pentru susținerea proiectelor complexe;
  • Peste 250 de proiecte de Business Intelligence și Data Platform implementate;
  • Mai mult de 25 de clienți care utilizează cu succes Platforma BIND;
  • O echipa de peste 40 de specialiști în Data Management și Information Management;
  • Competențe avansate atestate de partenerii de tehnologie – Microsoft, Oracle, UiPath;
  • Disponibilitatea soluțiilor și în cloud;
  • Servicii de “call center” și suport 24×7;

Pentru mai multe detalii despre pregătirea raportării în formatul electronic unic european și prezentarea aplicației care integrează, verifică datele și generează fișierul de raportare, echipa NBD vă stă la dispoziție pe adresa office@nbd.ro.

Enquire now

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.