Răspunsem tuturor provocărilor!

Cu seriozitate și entuziasm!

Problemele devin oportunități!

New Business Dimensions este un pionier pentru introducerea
soluțiilor de Business Intelligence în instituțiile financiare din România.

GRAFS - Platforma software de debt collection

Plecând de la momentul deschiderii unei relații cu clienții și culminând cu partea mai puțin dorită de desfășurare a activităților de executare silită, aplicația GRAFS asigură o monitorizare permanentă și capabilități de drill-down și modificare fluxuri de lucru foarte detaliate.
Capabilități ale platformei GRAFS
 • Gestionarea portofoliului importat (clienți, produse) atât după timeline (ghidat în principal după criteriul zilelor de întârziere dar și după alte criterii stabilite de beneficiar) cât și după fluxuri de lucru (bazate pe stări/tranziții)
 • Configurarea codurilor de rezoluție pentru acțiuni sau marcaje și colectarea informațiilor la nivel de rezoluție
 • Administrarea acțiunilor (individuale sau comune)
 • Gestionarea datelor de contact
 • Definire echipe de operatori/colectori
 • Profil complet al clientului („360 View”)
 • Generare rapoarte și analiză indicatori
 • Import informații din fișiere
 • Determinare implicită a calității datelor și a configurărilor
 • Dashboard/Panou de control al utilizatorilor
 • Mecanism intern de autentificare utilizatori
 • Acordarea autorizărilor în aplicație pe baza rolurilor de aplicație
 • Audit logging
 • Mecanism intern de stocare documente
 • Template-uri pentru generare documente
 • Protecția datelor/suport pentru GDPR

Soluția GRAFS Collection poate fi implementată atât în infrastructura de tip “Cloud computing” cât și în infrastructura locală (“on-premises”).

Infrastructura “Cloud Computing” – ofera avantajul de asigurare redundanță a infrastructurii fără eforturi suplimentare din partea beneficiarului (prin utilizarea componentelor de tip PaaS (i.e. platform as a service): serviciu web, baze de date, stocare date).