Băncile au raportat date privind remunerația personalului

Deși timpul de pregătire a raportării privind remunerația personalului a fost foarte scurt, șase bănci de top din România, având suportul echipei New Business Dimensions (NBD), au transmit în termen raportarea pe remunerație către BNR.

Conform Ordinului nr. 4/2023 din 20.04.2023, Banca Națională a României, în baza ghidului Autorității Bancare Europene privind exercițiile de evaluare comparativă a practicilor de remunerare, a diferenței de remunerare între femei și bărbați și a raporturilor mai mari aprobate în temeiul Directivei 2013/36/UE – EBA/GL/2022/06, a solicitat anumitor instituții de credit să raporteze date despre remunerația personalului până la sfârșitul lunii august 2023, precum și despre diferența de remunerație între femei și bărbați până la sfârșitul lui iunie 2024.

Printre obiectivele raportării transparente privind remunerația, aliniate cu obiectivele de sustenabilitate, se numără:

  • Asigurarea unei înțelegeri clare asupra modului în care sunt alocate resursele financiare în cadrul organizației, generând încredere printre investitori, acționari și clienți.
  • Identificarea și reducerea riscurilor potențiale asociate cu structurile de compensare și realizarea în condiții de integritate a operațiunilor instituțiilor de credit.
  • Atracția și retenția talentelor – atractivitatea băncii printre angajații potențiali, deoarece aceștia pot evalua angajamentul organizației față de compensația echitabilă și competitivă.
  • Alinierea beneficiilor – raportarea evidențiază modul în care performanța și compensația sunt aliniate, promovând o cultură a responsabilității și îndrumând banca către obiectivele sale pe termen lung.
  • Dincolo de datele financiare, transparența se extinde la principiile care stau la baza strategiilor de remunerație ale fiecărei bănci, oferind părților interesate o înțelegere mai profundă a valorilor și obiectivelor organizației.

Acest proces de raportare este un efort la nivelul întregii industrii menit să adopte cele mai bune practici în guvernanța corporativă. El conferă reglementatorilor, acționarilor și publicului puterea de a evalua modul în care băncile recompensează conducerea și angajații lor, promovând un mediu de administrare financiară responsabilă.

Încă o dată, instituțiile de credit se confruntă cu provocări importante în ceea ce privește gestionarea eficientă a datelor și generarea rapoartelor în conformitate cu normele în continuă schimbare. New Business Dimensions, cu o expertiză avansată în domeniul tehnologiei și al reglementărilor financiare, se poziționează ca un partener de încredere oferind consultanță și soluții care să contribuie semnificativ la îmbunătățirea proceselor de raportare și la îndeplinirea cerințelor tot mai complexe în domeniu.

Pentru mai multe detalii despre pregătirea informațiilor referitoare la remunerarea membrilor personalului și prezentarea aplicației care integrează, verifică datele și generează fișierele de raportare, echipa NBD vă stă la dispoziție pe adresa office@nbd.ro.

Enquire now

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.