Banca Națională a României anunță modificări semnificative pentru raportarea Rezervei Minime Obligatorii (RMO)

Rezervele minime obligatorii reprezintă fondurile pe care instituțiile trebuie să le dețină ca rezerve în conturile deschise la Banca Națională a României. Noile modificări includ următoarele elemente cheie:

RMO se va calcula pe baza soldurilor finale din ultima zi a lunii anterioare perioadei de aplicare, eliminând astfel calculul soldurilor medii pe durata perioadei de observare, așa cum era prevăzut anterior.

Pentru stabilirea bazei de calcul pentru RMO, BNR a stabilit următoarele categorii de pasive eligibile:

  • Depozite: overnight, la termen sau rambursabile după notificare;
  • Împrumuturi din operațiuni repo;
  • Titluri de natură datoriei emise.

Termenele de raportare sunt stabilite între data de 16 a lunii și cel mult cu 3 zile lucrătoare înainte de începerea perioadei de aplicare, care se întinde de la 24 a lunii curente până la 23 a lunii următoare. Perioada de observare a fost eliminată complet.

Rata 0 se va aplica pentru anumite categorii, cum ar fi depozitele cu scadență inițială peste 2 ani, împrumuturile din operațiuni repo și titlurile cu maturitate la emitere peste 2 ani. Pentru restul pasivelor incluse în baza de calcul a RMO, se va aplica o rată diferită de 0.

BNR a anunțat și modificarea machetei de raportare, informațiile se vor prezenta doar in valutele RON si EURO, echivalent și pentru restul valutelor. În plus, există o nouă corelație între raportarea Bilanțul Monetar (STM171) și raportarea Rezervei Minime Obligatorii (SPM130), pentru a permite cross-check la transmiterea pe platforma SIRBNR.

Regulamentul BNR privind regimul rezervelor minime obligatorii prevede sancțiuni pentru neîndeplinirea cerințelor RMO, inclusiv marje fixe adăugate la rata dobânzii medii pentru abateri repetate. Pentru a permite instituțiilor să se adapteze la noile cerințe, BNR acordă un termen de 6 luni între publicarea în Monitorul Oficial a noului regulament și prima raportare.

Aceste schimbări reprezintă o etapă importantă în procesul de armonizare cu reglementările europene și vor aduce claritate și predictibilitate în domeniul raportării rezervelor minime obligatorii în România.

New Business Dimensions*, lider în zona aplicațiilor de BI (i.e. Business Intelligence) și raportare statutară pentru sectorul financiar-bancar, dispune atât de o soluție IT de procesare a raportării integrată în platforma BIND, dar și de o echipă de specialiști dedicată, care oferă servicii de consultanță și implementare a raportărilor de conformitate.

*Pentru mai multe detalii despre modificările cu privire la raportarea rezervei minime obligatorii și prezentarea aplicației care integrează, verifică datele și generează formularele de raportare, echipa NBD vă stă la dispoziție pe adresa office@nbd.ro.

sursa: https://www.bnr.ro/Proiecte-legislative-2204-Mobile.aspx#peloc

Enquire now

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.